Westland Independent Laboratories b.v. international laboratories for controlling and research of food- environmental and industrial products
 
Visie
Westland Independent Laboratories (WIL) heeft als doel adequaat in te spelen op uw wensen. Hierbij staat het verrichten van hoogwaardige analyses voorop. Met haar opdrachtgevers onderhoudt WIL een interactieve relatie. De onderneming werkt snel, flexibel en inzichtelijk (bijvoorbeeld door opleidingen en uitleg over de werkwijze van het laboratorium). Op basis van de actuele marktbehoefte streeft WIL naar steeds verdere uitbreiding van zijn kwalitatieve en inhoudelijke dienstverlening.